Podmínky ochrany osobních údajů

 

 1. Správce osobních údajů:
  Energie EZE, institut pro hospodaření energií, s.r.o. se sídlem Nejedlého 1049/1, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 25876163, email: eze.ostrava@volny.cz Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 24120 vedenou u Krajského soudu v Ostravě.

 2. Zákonnost zpracování:
  a) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
  b) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce,
  c) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

 3. Evidované údaje:
  a) jméno a příjmení,
  b) adresa,
  c) telefonní číslo,
  d) emailová adresa,
  e) číslo bankovního účtu.

 4. Účel evidence:
  a) fakturace a plnění smlouvy,
  b) poradenství EKIS,
  c) plnění právní povinnosti.

 5. Zpracovatelé:
  a) MPO - činnost poradenského střediska EKIS - prohlaseni_gdpr_final.pdf
  b) Ing. Jiří Smetana - zpracování účetnictví

 6. Práva subjektu údajů:
  a) Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo na výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů a právo na přenositelnost údajů.
  b) Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daných správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat korespondenčně nebo elektronicky na adresu správce.
  c) Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení, máte m.j. právo podat stížnost u dozorového úřadu.

2009 © Energie EZE, s.r.o.  |  Web by Webczech