Naše nabídka

 

 

Směr činnosti společnosti

Snížení spotřeby energie

Snížení emisní zátěže prostředí

Úspory nákladů na energie

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

 

 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY - PENB

Povinnost zpracování průkazu (vlastník, SVJ) pro bytové domy nebo administrativní budovy
s plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015


Vypracuje energetický specialista registrovaný na MPO, platnost PENB 10 let.

 

 

 

KONTROLA KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE dle vyhlášky MPO č. 194/2013 Sb.

Povinnost od 1. 8. 2013


Provede energetický specialista registrovaný na MPO, další kontrola za 4 roky.

 

 

 

ENERGETICKÝ AUDIT dle zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění

Pro podnikatele, veřejné instituce


 

 

 

ENERGETICKÝ AUDIT ÚČELOVÝ

Zaměřený na aktuální problém - využití odpadního tepla, snížení nákladů  na výrobu tepla
a TUV, snížení energetické náročnosti ve výrobním procesu, apod.


 

 

 

ŽÁDOSTI O DOTACE Z EUROFONDŮ - MŽP * OPŽP, MPO * OPPI

Vypracujeme energetický audit, projektovou dokumentaci, žádost vč. jejího podání
a monitorování, potřebná výběrová řízení a další...


 

 

 

EPC - ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING
= ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZARUČENÝM VÝSLEDKEM

Tam, kde je nezbytné snížit vysoké provozní náklady rekonstrukcí - modernizací energetického hospodářství, umožní tato metoda realizovat investici za finance získané z vzniklých úspor.


Posoudíme vhodnost uplatnění EPC, připravíme projekt.

 

 


2009 © Energie EZE, s.r.o.  |  Web by Webczech