EKIS - bezplatné poradenství


 

EKIS Ostrava EZE

Jaklovecká 991/6, 710 00 Slezská Ostrava

 

pondělí:      1300 – 1700

středa:        1300 – 1700

 

Můžete přijít osobně, nebo zaslat dotaz eletronicky.

Termín osobní konzultace, prosím, sjednejte předem telefonicky nebo e-mailem:

 

Tel.: 596 245 486, 603 715 227

E-mail: eze.ostrava@volny.cz

 

Poradenství (i-EKIS):

Možnost zaslat dotaz na naše středisko elektronicky EKIS Ostrava EZE

 

Pravidla pro činnost Energetických konzultačních a informačních středisek
 

 1. Název Energetického konzultačního a informačního střediska (dále jen EKIS) je chráněn značkou EKIS, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen MPO) propůjčuje vybraným subjektům.
   
 2. EKIS zajišťují propagaci poradenské sítě EKIS a pomáhají v naplňování cílů Státní energetické koncepce ČR. Je žádoucí, aby každé středisko mělo své webové stránky a na nich zveřejnilo informaci o poskytování bezplatného energetického poradenství v rámci sítě EKIS s odkazem na webové stránky portálu EFEKT na adrese http://www.mpo-efekt.cz.
   
 3. EKIS zodpovídá za ochranu získaných osobních údajů klientů v plném rozsahu podle platné legislativy. Zneužití osobních údajů je trestné.
   
 4. Poradenství probíhá osobně, nebo je možné položit dotaz elektronicky přes i-EKIS (viz. odkaz výše).
   
 5. EKIS poskytuje bezplatné poradenství pro jednotlivé občany, sdružení, spolky, zástupce veřejné správy, podniky i podnikatele v místě určeném v Podmínkách. Místo poradenství je vhodná, zřetelně označená místnost (logo EKIS, i-EKIS, event. logo portálu EFEKT), přístupná také neobjednaným tazatelům kdykoli během konzultační doby stanovené v Podmínkách.

 

Oblasti poskytovaného poradenství:  
1. Ceny energií, účtování tepla 14. Metoda EPC
2. Dotace a financování projektů 15. Nízkoenergetické a pasivní domy
3. Elektřina 16. Ostatní
4. Energ. audity, energ. průkazy, štítky budov 17. Osvětlení
5. Energie biomasy 18. Plyn
6. Energie slunce - výroba elektřiny 19. Příprava teplé vody
7. Energie slunce - výroba tepla 20. Tepelná čerpadla, geotermální energie
8. Energie v obcích, městech a regionech 21. Uhlí
9. Energie vody 22. Úsporná opatření v průmyslu
10. Energie větru 23. Vytápění
11. Kogenerace, trigenerace 24. Využití odpadního tepla
12. Legislativa 25. Větrání a rekuperace
13. Měření a regulace 26. Zateplování budov

 


2009 © Energie EZE, s.r.o.  |  Web by Webczech